PREVENT

PREVENT, Gwerthoedd Prydeinig a Dinasyddiaeth Ragweithiol

 


Beth yw Prevent?

Mae Prevent yn ymwneud â diogelu pobl a chymunedau rhag bygythiad terfysgaeth. Mae Prevent yn 1 o 4 elfen CONTEST, sef strategaeth gwrthderfysgaeth y Llywodraeth. Ei nod yw stopio pobl rhag dod yn derfysgwyr neu gefnogi terfysgaeth. Mae strategaeth Prevent yn:

Ymateb i’r her ideolegol rydym yn eu hwynebu ac elfennau o eithafiaeth, a’r bygythiad rydym yn eu hwynebu gan y rheiny sy’n hyrwyddo’r safbwyntiau hyn;

Darparu cymorth ymarferol i atal pobl rhag cael eu denu at derfysgaeth a sicrhau eu bod yn cael cyngor a chymorth priodol; a

Gweithio gydag ystod eang o sectorau (gan gynnwys addysg, cyfiawnder troseddol, ffydd, elusennau, ar-lein ac iechyd) lle mae yna risgiau o radicaliaeth y mae angen inni ddelio â hwy.

 

Modiwlau ETF

Gellir dod o hyd i Adnoddau a Modiwlau i ddysgu rhagor am Atal a Gwerthoedd Prydeinig ar y ddolen hon:

https://moodle.cambria.ac.uk/

Gwerthoedd Prydeinig

Fel rhan o strategaeth Prevent, bydd Coleg Cambria yn hyrwyddo Gwerthoedd Prydeinig Sylfaenol i adlewyrchu bywyd ym Mhrydain fodern.

Y gwerthoedd hyn yw Democratiaeth, Rheol Gyfreithiol, Parch a Goddefgarwch, a Rhyddid Unigol.

Mae Gwerthoedd Prydeinig Sylfaenol yn ategu beth yw bod yn ddinesydd ym Mhrydain fodern ac amrywiol, gan werthfawrogi ein cymuned a dathlu amrywiaeth y Deyrnas Unedig.

Nid yw Gwerthoedd Prydeinig Sylfaenol yn unigryw i fod yn Brydeinig, ac maent yn cael eu rhannu gyda gwledydd democrataidd eraill fel modd o greu cymdeithas ddisgybledig, lle mae aelodau unigol yn teimlo’n ddiogel, â gwerth ac yn gallu cyfrannu er budd eu hunain ac eraill.