Cymorth i Ddysgwyr

Fel dysgwr yn y gwaith, byddwch chi’n cael cymorth unigol gan eich asesydd o’r eiliad cyntaf y byddwch chi’n ymuno â Choleg Cambria.   Byddwch chi’n cael cyfarfodydd ac adolygiadau rheolaidd gyda’ch asesydd, a fydd yn monitro’ch cynnydd yn fanwl a’ch helpu chi trwy gydol y cyfnod y byddwch yn ennill eich cymhwyster.  

Rydyn ni’n ystyried lles a chynnydd personol pob dysgwr yn eithriadol o bwysig ac rydyn ni’n cynnig cymorth trwy unrhyw gyfnodau anodd, gan fonitro cynnydd yn agos a dathlu llwyddiannau. Rydyn ni’n cynnig cymorth i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu penodol a / neu anawsterau corfforol i sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial.

Os oes gennych chi anghenion dysgu ychwanegol, bydd ein Tîm Cymorth Ychwanegol yn gweithio gyda chi i sicrhau eich bod yn cael y cyfle i gyflawni’ch potensial.   Cytunir ar Gynllun Dysgu Unigol i’ch cynorthwyo i gyflawni eich nod yn y coleg a darperir offer arbenigol pwrpasol i roi cymorth i chi yn eich astudiaethau os oes angen.  Cysylltwch â’ch asesydd i gael rhagor o fanylion.

Mae cymorth ar gael i bob myfyriwr o bob gallu ac ar bob lefel.  Gallwn ni helpu gyda’r canlynol:

  • Asesiadau i adnabod eich anghenion cymorth  
  • Tiwtorialau unigol  
  • Cymorth ar y cwrs  
  • Cymorth ychwanegol gyda Saesneg, Mathemateg a chyfrifiaduron  
  • Cymorth gydag anawsterau dysgu penodol megis dyslecsia, syndrom Irlen ac anhwylder diffyg canolbwyntio.

Os oes gennych chi angen addysgol ac rydych eisiau cymorth ychwanegol gyda’ch astudiaethau, cysylltwch gyda’r adran Cymorth Dysgu i drefnu apwyntiad. lizzie.stevens@cambria.ac.uk