Cwnsela

Ydych chi’n teimlo’n isel? Ydych chi’n gweld hi’n anodd ymdopi? Peidiwch â dioddef mewn tawelwch – rydyn ni yma i’ch helpu. Mae gennym ni staff sy’n gwnselwyr cymwys y gallwch chi siarad gyda nhw.

Sut ydw i’n trefnu apwyntiad?

  • Ffoniwch Gwasanaethau Myfyrwyr a byddwn ni’n trefnu apwyntiad ar eich rhan.
  • Dewch draw i Gwasanaethau Myfyrwyr ar un o’n safleoedd.

Oes angen cymorth arnoch chi pan nad ydych chi yn y coleg?

  • Ffoniwch llinell gymorth C.A.L.L ar 0800 132737. Mae’n llinell gymorth iechyd meddwl sy’n gweithredu 24/7 gan ddefnyddio rhif ffôn am ddim, ac nid yw’n ymddangos ar filiau ffôn manwl. Mae galwadau i’r llinell gymorth am ddim, ac nid oes rhaid i chi roi unrhyw fanylion personol i gael help neu wybodaeth. Bydd staff wedi’u hyfforddi yn gwrando ar eich problemau neu anawsterau a rhoi gwybodaeth allai eich helpu – os ydy hynny’n briodol. Mae gwybodaeth gyffredinol ar gael am iechyd/salwch meddwl, symptomau, triniaethau a chyfraith iechyd meddwl, yn ogystal ag amrywiaeth o wasanaethau eraill. Rydyn ni’n cynnig cefnogaeth trwy wrando ar y galwyr sy’n teimlo eu bod eisiau siarad am eu profiadau a’u teimladau. Mae gan wasanaeth C.A.L.L. gronfa ddata o wybodaeth sy’n cynnwys manylion gwasanaethau o bob cwr o Gymru. Gall roi gwybodaeth am grwpiau / gwasanaethau lleol i’r galwr, a chysylltiadau cenedlaethol os mai dyna mae’r galwr yn gofyn amdano. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’w gwefan. http://callhelpline.org.uk/
  • Ffoniwch y Samariaid unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos – 01244 377999 neu anfonwch e-bost at jo@samaritans.org.