Caplaniaeth

Mae Caplaniaid Cambria yma i bawb: i bobl o bob ffydd, ac i bobl heb ffydd.   Maent yma os ydych eisiau rhywun i siarad â nhw, i wrando arnoch chi ac i’ch cefnogi.  Maent yn dîm ecwmenaidd, sy’n golygu bod ganddynt gaplaniaid o ystod o gefndiroedd Cristnogol gan gynnwys caplaniaid Anglicanaidd, Catholigion, Presbyteraidd, a’r Eglwysi Rhydd.

Trwy gydol y flwyddyn, mae caplaniaid yn cefnogi ystod o ddigwyddiadau’r coleg gan gynnwys Gwyliau Gweithgareddau ac Wythnos Iechyd Meddwl, yn ogystal â thynnu sylw at wyliau Cristnogol.  Mae Caplaniaid yn hapus i weddïo gyda chi neu drosoch chi, petaech yn dymuno hynny. Maent hefyd yn fodlon i rannu eu ffydd bersonol gyda chi, ond ni fyddant byth yn dweud wrthych chi beth i’w gredu, na cheisio gwneud i chi newid eich cred eich hun.

Ymgynghorwyr Ffydd:

Mae gennym hefyd Gynghorwyr Ffydd i sicrhau y gallwn gynorthwyo pobl o bob ffydd a phobl heb unrhyw ffydd. Ar hyn o bryd, mae gennym ymgynghorwyr ffydd Bahá’í, Hindŵ, Iddewig, Mwslimaidd, Sikh a’r Crynwyr.  Trwy gydol y flwyddyn, maent yn tynnu sylw at amrywiaeth o wyliau crefyddau gwahanol, ymweld ag addoldai, a chynnig sesiynau holi ac ateb gyda phobl o wahanol ffydd, a rhoi’r cyfle i ddysgu am gredoau a gwerthoedd.

Cyfleusterau:

Mae gennym leoedd lle gallwch weddïo, fod yn dawel neu fyfyrio ynddynt ac mae gennym gyfleusterau ymolchi yn Iâl.   Mae’r cyfleusterau hyn ar gael ar gyfer myfyrwyr sy’n dysgu yn y gwaith yn ogystal â’n myfyrwyr llawn amser. I gael rhagor o fanylion, gallwch ddod i’r coleg, anfon e-bost neu ffonio ein tîm caplaniaeth:

Cyswllt:

E-bost: chaplaincy@cambria.ac.uk

Cydlynydd Caplaniaeth: Shaun Graham

Gwefan: https://student-intranet.cambria.ac.uk/chaplaincy/?lang=cy

E-bost: shaun.graham@cambria.ac.uk

Rhif Ffôn: 01978 267640