Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Prentisiaid yn carlamu ymlaen mewn cartref ymddeol i geffylau Mae perchnogion y cartref ymddeol preifat cyntaf i geffylau ym Mhrydain yn credu’n gryf mewn datblygu eu staff trwy raglenni prentisiaethau. Agorwyd yr Happy Horse Retirement Home gan Nicky a Ray Van Dijk...

read more
Gwobrau i Wraig Busnes o’r Wyddgrug

Gwobrau i Wraig Busnes o’r Wyddgrug

Anrhydeddwyd dysgwraig o Goleg Cambria, Jill Smith, gyda gwobr Lion City and Guilds mawreddog mewn seremoni yn Llundain. Cafodd Jill o’r Wyddgrug ei henwebu gan Rachel Whitton, asesydd o Goleg Cambria. Enillodd Jill y Fedal Ragoriaeth City and Guilds a chafodd ei...

read more
Ethan a Joe yn barod ar gyfer Bri Byd-eang

Ethan a Joe yn barod ar gyfer Bri Byd-eang

Mae dau fyfyriwr Coleg Cambria wedi ennill eu lle i gynrychioli Tîm Prydain yn rowndiau terfynol WorldSkills yn Abu Dhabi. Bydd Ethan Davies, sy’n 21 oed o Fynydd Isa ac sy’n cael ei gyflogi gan Electroimpact fel Prentis Gweithgynhyrchu Uwch, ynghyd â Joseph Massey,...

read more
Tammy’n Dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Tammy’n Dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Mae Tammy, sy’n fyfyrwraig o Goleg Cambria, yn enghraifft wych o brentis yn gweithio i Wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru. Mae gan yr ymddiriedolaeth nifer o brentisiaid yn gweithio yn ei fflyd a’i hadrannau gweinyddol. Mae Tammy Bishop o Wrecsam wedi gweithio gyda’r...

read more