Dweud eich Dweud!

Beth ydi o?


Mae ‘newidiwch o’ yn ffordd i chi gael cyflwyno eich syniadau fel eu bod yn cael sylw.

Gallwch bostio syniadau y credwch y byddant yn gwella’r coleg, fel bod y myfyrwyr  eraill yn gallu rhoi plws neu finws iddyn nhw. Y cwbl sydd raid i chi ei wneud ydi cyflwyno syniad neu bleidleisio ar syniad i gael llais.

Pam fod hyn yn bwysig?


Dim ond trwy gael adborth a syniadau gwych y gallwn wella.  Felly, rydyn ni eisiau eich help a’ch syniadau i wneud y coleg cystal ag y gallwn ac i sicrhau ein bod yn gweithio ar y materion sy’n bwysig i chi.

Sut i gyflwyno eich SYNIAD

 

Cam 1: Cyflwynwch eich SYNIAD trwy glicio ar y botwm isod. (sylwch… Bydd hyn yn cael ei gymedroli i ddechrau ac ni fydd yn ymddangos ar unwaith)

 

Cam 2: Pleidleisiwch ar SYNIADAU pobl gan ddefnyddio’r arwydd plws neu finws.

 

Cam 3: Os bydd yn cael digon o bleidleisiau, byddwn yn ymgyrchu i’w  NEWID.

No ideas found. Why not submit one?

Dywedoch chi….Mi wnaethon ni!

Gosod Popty Microdon yn ffreutur safleoedd Ffordd y Bers a Llysfasi

Gweithredodd Llais Myfyrwyr Ffordd y Bers i gael microdon yn y ffreutur i fyfyrwyr ei ddefnyddio yn rhad ac am ddim.

Gosod ffynnon ddŵr ar safle Llysfasi

Gweithredodd Llais Myfyrwyr Llysfasi i gael ffynnon ddŵr yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu