Cwynion, Canmoliaeth ac Adborth

Gallwch ganmol, gwneud awgrymiadau a rhoi unrhyw adborth i’ch Asesydd a fydd yn eu hanfon at yr aelod o staff priodol.  Rhoddir cyfle i bob dysgwr roi adborth yn ystod eu cwrs hefyd. Mae’r data a gaiff ei gasglu o’r rhain yn cael ei gymharu, a thrafodir sylwadau a syniadau gyda’r rheolwyr a lle bo hynny’n bosibl, gwneir gwelliannau i’r gwasanaeth a gewch. Rydym yn croesawu unrhyw adborth am y profiad y cewch gyda ni. Os oes gennych gwyn am eich hyfforddiant, siaradwch gyda’ch Asesydd yn gyntaf.  Byddwn yn trin pob cwyn yn ddi-oed, yn effeithlon ac yn gwrtais, a hynny’n gwbl gyfrinachol. Byddwch yn cael ateb yn gyntaf yn dweud wrthych ein bod wedi cael eich cwyn, a byddwn yn ei hymchwilio cyn gynted ag y bo modd.

Tudalen Cwynion ac Adborth