Heini Cambria

Mae Heini Cambria yn cynnig profiad ymarferol i fyfyrwyr er mwyn iddynt ddatblygu eu hunain a’u CVs drwy gyfleoedd hyfforddi, cynllun Dug Caeredin, dyfarniadau hyfforddi amrywiol, gwirfoddoli yn y gymuned neu o fewn y coleg a phrosiectau Erasmus +.

I ganfod mwy ynghylch yr hyn  gall Heini Cambria ei gynnig i chi cliciwch ar y blychau isod.

Amserlen Glannau Dyfrdwy

Amserlen Iâl & Ffordd y Bers

Amserlen Llysfasi

Amserlen Llaneurgain

6ED GLANNAU DYFRDWY

Cymuned Google

Cymuned Glannau Dyfrdwy

Cymuned Iâl / Ffordd y Bers

Cymuned Llaneurgain

Cymuned Llysfasi

Newyddion Diweddaraf

Ym Lacio

DYDD MAWRTH 17 RHAGFYR GWNEUD A BLASU MOCTELSTYLINO DWYLOEWINEDDNADOLIGAIDDCŴN THERAPIRHITHWIRLLIWIOORIGAMI STONDINAULAPIO ANRHEGIONLLE I YMLACIO

Cyfryngau Cymdeithasol

Cadwch fyny gyda’r newyddion diweddaraf ar Twitter, Facebook ac Instagram

 

 

Taflenni Ffeithiau

Ymarferion Swyddfa

Taith Hyfforddi Myfyrwyr

10 awgrym i’ch helpu chi gysgu

Taith Hyfforddi Myfyrwyr Chwaraeon

Taflen Bwyta’n Iach

Gwobr DofE

Awgrymiadau ar gyfer Iechyd