Croeso i Borth Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria

 

 

Dyma’r lle i fyfyrwyr gael adnoddau dysgu, gwybodaeth a chymorth.

 

 

Gwasanaethau Llyfrgell

Cymorth i Fyfyrwyr

"Cadw neu Wella" Llais Myfyrwyr

Nodwch eich awgrymiad yma!

Diogelu & PREVENT

DiogeluPREVENT

Newyddion Diweddaraf 

Cymdeithas LDHT+ a’r Gymdeithas Ffrindiau

Ydych chi’n LDHT+? Ydych chi’n ffrind? Ydych chi eisiau dysgu rhagor am y gymuned, yr hanes a'r diwylliant?  Pwy bynnag ydych chi, rydyn ni’n eich...

Ngwobrau Busnes Sir y Fflint

https://twitter.com/i/status/1023531158351568896

“Dydych chi byth yn rhy hen nac yn rhy glyfar – peidiwch byth â rhoi’r gorau i ddysgu.”

Roedd geiriau ein Prif Weithredwr David Jones yn atsain pan wnaeth y 25 myfyriwr cyntaf raddio o Ysgol Fusnes £3.5m Coleg Cambria neithiwr. Daeth...

Coleg Cambria a Landstruction yn Lansio Perthynas Fusnes Newydd

Nododd Coleg Cambria ei fod wedi lansio perthynas fusnes newydd gyffrous gyda Landstruction. Bydd y bartneriaeth anffurfiol newydd gyda’r busnes o...

Partneriaeth Newydd Coleg Cambria a Phrifysgol Aberystwyth yn Darparu Cyrsiau Gradd mewn Addysg

Mae myfyrwyr Coleg Cambria wedi dechrau cyrsiau gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod ac Addysg (Cymorth Dysgu ac Anghenion Addysgol Arbennig)...

Myfyriwr Peirianneg wedi Ennill Gwobr Prentisiaeth Rhanbarthol

Cafodd Elliott Valentine, un o fyfyrwyr Peirianneg Coleg Cambria, wobr gan IMechE (Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol). Yn ddiweddar enillodd...

Gwobr arall i gartref ymddeol i geffylau yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru

Daeth llwyddiant eleni eto, yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru, i berchnogion y cartref ymddeol preifat cyntaf i geffylau ym Mhrydain – pobl sy’n...

Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Prentisiaid yn carlamu ymlaen mewn cartref ymddeol i geffylau Mae perchnogion y cartref ymddeol preifat cyntaf i geffylau ym Mhrydain yn credu’n...

Gwobrau i Wraig Busnes o’r Wyddgrug

Anrhydeddwyd dysgwraig o Goleg Cambria, Jill Smith, gyda gwobr Lion City and Guilds mawreddog mewn seremoni yn Llundain. Cafodd Jill o’r Wyddgrug ei...

Ethan a Joe yn barod ar gyfer Bri Byd-eang

Mae dau fyfyriwr Coleg Cambria wedi ennill eu lle i gynrychioli Tîm Prydain yn rowndiau terfynol WorldSkills yn Abu Dhabi. Bydd Ethan Davies, sy’n...

Siop Swyddi

Darllen Rhagor

Dolenni Ychwanegol 

Cyfryngau Cymdeithasol 

On Track | Moodle | Gwefan Gwerthoedd Prydeinig | Preifatrwydd