Mae Gyrfa Cymru wedi lansio eu adnodd sgwrsio byw ledled Cymru gyda chynghorwyr arbenigol yn dal wrth law i drafod opsiynau a chyfleoedd yn y dyfodol. Gallwch gael mynediad i’r gwasanaeth drwy wefan Gyrfa Cymru rhwng 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9am-4.30pm ddydd Gwener: Gyrfacymru.llyw.cymru

Rieni, myfyrwyr a disgyblion! Os ydych chi’n poeni am opsiynau neu gyfleoedd yn y dyfodol, gall Gyrfa Cymru helpu. Gallwch gael mynediad i’w adnodd sgwrsio byw newydd ledled Cymru rhwng 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9am-4:30pm ddydd Gwener: gyrfacymru.llyw.cymru