Byddwch yn hael y Grawys hwn. Ydych chi ar gyfer yr Her 40 Diwrnod Gweithredoedd o Haelioni?
Cymerwch yr amser bob dydd i wneud o leiaf un Weithred o Haelioni i gydweithiwr, aelod o’r teulu, ffrind, cymydog neu ddieithryn!
Ydych chi eisiau ymuno â chymuned ehangach yn yr her? Yna cofrestrwch yma: www.40acts.org.uk
Pob bendith at gyfnod y Grawys gan bob un o’r Tîm Caplaniaeth!