Ydych chi’n LDHT+? Ydych chi’n ffrind? Ydych chi eisiau dysgu rhagor am y gymuned, yr hanes a’r diwylliant?  Pwy bynnag ydych chi, rydyn ni’n eich gwahodd chi i gyfarfod cyntaf Cymdeithas LHDT+ a’r Gymdeithas Ffrindiau .   Dywedwch wrthyn ni pa newidiadau yr hoffech chi eu gweld a beth hoffech chi ei gynnwys yng ein cyfarfodydd yn y dyfodol.

Dewch i ddweud eich dweud a gwneud ffrindiau wrth wneud hynny.

Cyfarfod Cyntaf

Dydd Mercher 10 Hydref

13:00 – 14:00 (Awr gyfoethogi)

Ystafell (DS204)