Cafodd Elliott Valentine, un o fyfyrwyr Peirianneg Coleg Cambria, wobr gan IMechE (Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol).

Yn ddiweddar enillodd Elliott, sy’n 24 oed o Wrecsam, wobr IMechE ‘Myfyriwr/Prentis Mwyaf Addawol 2017’ rhanbarth Gogledd Cymru a Glannau Merswy. Mae Elliott yn gweithio i Prysmian Cable & Systems Ltd, a chafodd ei enwebu gan y coleg am ei agwedd at waith a’i waith sydd o safon uchel neilltuol.

Dysgwr cyswllt ysgolion oedd Elliott pan ddechreuodd astudio yng Ngholeg Cambria yn 2012/13; roedd yn astudio Peirianneg Lefel 2 BTEC tra roedd yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Darland. Yn y coleg, aeth ymlaen i astudio cwrs Peirianneg Uwch Lefel 2/3, a chwblhau lleoliad gwaith gyda Prysmian Cable & Systems Ltd, cyn dechrau prentisiaeth gyda’r cwmni. Yn 2017, roedd wedi cwblhau ei Brentisiaeth Peirianneg Uwch, a chael nawdd i gwblhau cymhwyster HNC mewn Peirianneg Mecanyddol.

Dywedodd Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm:

“Rydym yn falch iawn o Elliott a’i gyflawniadau ardderchog. Roedd wedi dechrau yn y coleg pan oedd yn 14 oed ac yn ddysgwr cyswllt ysgolion, ac mae rŵan yn aelod allweddol o dîm dylunio Prysmian Cable & Systems Ltd. Rydym yn dymuno’r gorau iddo yn ei ddyfodol disglair yn y sector peirianneg.”