Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 1267

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 1304

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 1308

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 1336

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 3456

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 3463

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 3476
What’s Expected of You - Further Education Intranet
Beth rydyn ni’n ei ddisgwyl gennych chi
Y Cod Ymddygiad

Rydyn ni’n disgwyl i bob dysgwr Coleg Cambria:

• bod yn Gwrtais ac yn Ofalgar
• bod yn Barchus
• bod yn Gyflogadwy
• bod yn Ymwybodol o Ddiogelwch
• bod yn Awyddus i Ddysgu
• Manteisio ar bob cyfle

Beth i’w wneud os ydych chi’n sâl

Os ydych chi’n sâl ac yn methu dod i’r coleg, mae’n rhaid i chi neu i rywun ar eich rhan, ffonio’r coleg cyn 9.15am i roi gwybod i’ch swyddfa adran (ffoniwch y brif switsfwrdd). Os nad yw un o’r gweinyddwyr ar gael gadewch neges ar y peiriant ateb. Mae’n rhaid i chi nodi eich enw llawn, dyddiad geni, cwrs a’r rheswm paham nad ydych yn gallu dod i’r coleg h.y. rhoi manylion ynghylch eich salwch.

0300 30 30 007

Ysmygu

Cofiwch fod polisi dim ysmygu’n weithredol ar bob safle’r coleg. Gofynnwch yn y dderbynfa am fanylion y mannau ysmygu dynodedig os ydych chi’n dymuno ysmygu ar safle’r coleg yn ystod cyfnodau egwyl. Cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr os hoffech chi gael help i roi’r gorau i ysmygu.

Diogelwch a Diogeledd Personol

Eiddo Coll / Eiddo Personol
Rydych chi’n gyfrifol am ddiogelwch eich eiddo personol eich hun. Os ydych chi’n colli rhywbeth, gofynnwch yn y Dderbynfa a llenwi Ffurflen ddigwyddiad. Os ydych chi’n dod o hyd i eitemau gwerthfawr, rhowch nhw i’ch tiwtor personol neu i staff y Dderbynfa.

Pecynnau Amheus
Os ydych chi’n gweld pecynnau neu amgylchiadau amheus, rhowch wybod am hynny i’r aelod staff
agosaf.

Cerdyn Adnabod Myfyrwyr
Os cawsoch Gerdyn Adnabod Myfyrwyr, dylai fod gennych bob amser pan fyddwch yn y coleg.

Offer Diogelu Personol
Mae’n rhaid i chi wisgo offer diogelu personol yn gywir, yn ôl cyfarwyddyd eich tiwtor personol.

Gweithio Gyda Pheiriannau
Peidiwch â defnyddio peiriannau os nad ydych chi wedi cael eich hyfforddi i’w defnyddio a’ch bod wedi cael caniatâd i wneud hynny.

Gweithio Gydag Anifeiliaid
Mae’n rhaid i bob myfyriwr yr Adran Gofal Anifeiliaid a’r Adran Geffylau, gadw at y rheolau a rheoliadau penodol a fydd yn cael eu rhoi i chi yn ystod yr wythnos gyflwyno.

Cymorth Cyntaf
Os oes angen cymorth cyntaf arnoch chi, siaradwch â’ch tiwtor personol neu aelod o staff; neu cysylltwch â staff y Dderbynfa.

Rhoi Gwybod am Ddamweiniau
Rhowch wybod am unrhyw ddamwain neu ddigwyddiad i’ch tiwtor personol neu aelod o staff.

Gweithdrefnau Argyfwng

Edrychwch ar y gweithdrefnau argyfwng ar gyfer eich man astudio; gofynnwch i’ch tiwtor personol os
oes angen help arnoch chi.

Os ydych chi’n darganfod tân:
Canwch y larwm
• Peidiwch â cheisio diffodd y tân
• Ewch allan o’r adeilad ac ewch i’r man ymgynnull agosaf

Pan fyddwch yn clywed y larwm:
• Ewch allan o’r adeilad ar unwaith trwy’r allanfa argyfwng agosaf.
• Peidiwch â defnyddio lifft a pheidiwch ag aros i gasglu eiddo personol.
• Os yw’n bosibl, caewch bob drws a ffenestr wrth adael.
• Ewch i’r Man Ymgynnull agosaf, ac arhoswch yno i gael cyfarwyddiadau.
• Peidiwch â mynd yn ôl i’r adeilad nes eich bod yn clywed y datganiad POB MAN YN GLIR.

SYLWCH: Mae’n rhaid i fyfyrwyr sydd â chyfyngiadau symudedd sicrhau bod ganddynt gynllun gadael
personol wedi’i lunio iddynt. Yr Adran Cyfleusterau sy’n trefnu hyn. Gofynnwch i’ch tiwtor personol am
help i gael hyn.