Dweud eich Dweud!

Beth ydi o?


Mae ‘newidiwch o’ yn ffordd i chi gael cyflwyno eich syniadau fel eu bod yn cael sylw.

Gallwch bostio syniadau y credwch y byddant yn gwella’r coleg, fel bod y myfyrwyr  eraill yn gallu rhoi plws neu finws iddyn nhw. Y cwbl sydd raid i chi ei wneud ydi cyflwyno syniad neu bleidleisio ar syniad i gael llais.

Pam fod hyn yn bwysig?


Dim ond trwy gael adborth a syniadau gwych y gallwn wella.  Felly, rydyn ni eisiau eich help a’ch syniadau i wneud y coleg cystal ag y gallwn ac i sicrhau ein bod yn gweithio ar y materion sy’n bwysig i chi.

Sut i gyflwyno eich SYNIAD

 

Cam 1: Cyflwynwch eich SYNIAD trwy glicio ar y botwm isod. (sylwch… Bydd hyn yn cael ei gymedroli i ddechrau ac ni fydd yn ymddangos ar unwaith)

 

Cam 2: Pleidleisiwch ar SYNIADAU pobl gan ddefnyddio’r arwydd plws neu finws.

 

Cam 3: Os bydd yn cael digon o bleidleisiau, byddwn yn ymgyrchu i’w  NEWID.

46 votes

better food options!

I think there should be better food options during lunch time.

7 votes

Food Prices

The prices of food should be reduced because some students can’t afford food and aren’t eating during college which can affect their learning

4 votes

water fountains put on campus

when you need a drink often you have to go down to college shop and pay £1 odd but would it not be easier for students to have a water fountain down in each block so that we can just fill our bottles up instead of having to buy a bottle of water

2 votes

heating in the welding workshop

hi I am a student rep and i study fabrication & welding, these past few days it has gotten very cold and they heating in the work shop has not been coming on. im just wondering if there is any way you can turn it on please as we are all freezing in here. thanks adam

1 vote

Class idea,PT

have a session on combating mental health in teens

1 vote

Lesson Idea

A lesson highlighting the benefits of nutrition and exercise.

1 vote

Lesson Idea

How to budget Money and teach Net pay and gross pay.In teach people to how live a financial balanced life

1 vote

better student room down at the yard

More tables and chairs. As well as a kettle and microwave.

1 vote

Another gender neutral toilet on Yale campus

Due to having several buildings people who are not comfortable going into a male/female bathroom sometimes have to walk across the whole campus just to go to the toilet which can make them late to lessons.

Teaching idea

Have a group on
How to be a good parenting
How to speak confidently
How to be more conscientious
How have a health relationship

Submit idea

Dywedoch chi….Mi wnaethon ni!

I ddod o hyd i wybodaeth am ein dau fyfyriwr sy'n llywodraethwyr, cliciwch yma

Gosod Popty Microdon yn ffreutur safleoedd Ffordd y Bers a Llysfasi

Gweithredodd Llais Myfyrwyr Ffordd y Bers i gael microdon yn y ffreutur i fyfyrwyr ei ddefnyddio yn rhad ac am ddim.

Gosod ffynnon ddŵr ar safle Llysfasi

 

Gweithredodd Llais Myfyrwyr Llysfasi i gael ffynnon ddŵr yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu