Diogelu

Mae Diogelu yn golygu eich amddiffyn rhag niwed a’ch cadw yn ddiogel.  Mae hyn yn cynnwys bwlio.

Gallwch siarad â’ch tiwtor personol am unrhyw faterion sy’n effeithio arnoch chi, neu gallwch ddefnyddio’r botwm hwn i roi gwybod i aelod o’r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr eich bod angen help. Rydyn ni’n addo rhoi ateb i chi yn fuan.

Mae’r coleg yn ymrwymedig i’ch diogelwch yn y coleg a’r tu allan iddo tra byddwch yn fyfyriwr gyda ni.

Os byddwch angen trafod eich diogelwch, ffoniwch ein Tîm Diogelu ar 0300 30 30009.

Rhoi Gwybod am Ddigwyddiad Diogelu

 

Rheolwr Diogelu – Karen Senior

Diogelu Plant ac Oedolion sy’n Agored i Niwed