Etholiad Llywydd y Myfyrwyr

LLONGYFARCHIADAU

 

JESSICA GOODWIN

SYDD WEDI ENNILL FEL EICH LLYWYDD Y MYFYRWYR COLEG CAMBRIA AR GYFER GLANNAU DYFRDWY, 6ED GLANNAU DYFRDWY A LLANEURGAIN

GEMMA ROWLANDS

SYDD WEDI ENNILL FEL EICH LLYWYDD Y MYFYRWYR COLEG CAMBRIA
AR GYFER I L, FFORDD Y BERS A LLYSFASI