Cwrs Trwydded C FAW

Cwrs dwys Trwydded C FAW wythnos o hyd - W/C 21 Hydref, 2019.  £300.  Mae angen i fyfyrwyr sy’n dychwelyd sydd â diddordeb anfon e-bost at sally.jones1@cambria.ac.uk Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, a byddant yn cael eu pennu yn ôl trefn derbyn ceisiadau. ...

read more
Chwaraeon Amrywiol AB Pem-bre 2019

Chwaraeon Amrywiol AB Pem-bre 2019

Oes gennych chi fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn cystadlu mewn digwyddiadau beicio / rhedeg / duathlon? Yna, nodwch y digwyddiad chwaraeon amrywiol newydd hwn yn eich dyddiadur nawr. Cyffrous yw cyhoeddi y bydd ColegauCymru yn cynnal eu Gŵyl Chwaraeon Amrywiol eleni ar...

read more
Heini Cambria

Heini Cambria

Os ydych chi’n ansicr ynghylch yr hyn gall Active Cambria ei gynnig i chi a’ch myfyrwyr, cliciwch yma. Gallwch hefyd ddilyn cymuned google Cambria Heini ar gyfer y safleoedd rydych chi’n ymarfer ynddynt, i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddosbarthiadau newydd...

read more

Diwrnod Senedd y Myfyrwyr

Gwahoddir cynrychiolwyr myfyrwyr o bob safle i ddod i safle Glannau Dyfrdwy 14 Chwefror ar gyfer Diwrnod Senedd y Myfyrwyr. Bydd bws yn teithio o safle Iâl, yn gadael am 9.15am ac yn dod yn ôl i’r safle mewn pryd i fyfyrwyr fynd adref ar fysiau’r coleg. Bydd bws mini...

read more