Diwrnod Senedd y Myfyrwyr

Gwahoddir cynrychiolwyr myfyrwyr o bob safle i ddod i safle Glannau Dyfrdwy 14 Chwefror ar gyfer Diwrnod Senedd y Myfyrwyr. Bydd bws yn teithio o safle Iâl, yn gadael am 9.15am ac yn dod yn ôl i’r safle mewn pryd i fyfyrwyr fynd adref ar fysiau’r coleg. Bydd bws mini...

read more

Digwyddiad Blue Planet II – Tocynnau ar gael

Mae Blue Planet II a'r Brifysgol Agored yn cynnal digwyddiad cyffrous am ddim i’r cyhoedd yn Chweched Glannau Dyfrdwy 30 Ionawr. Bydd yn gyfle unigryw i gyfarfod a chlywed gan yr ymchwilwyr anhygoel a greodd cyfres Blue Planet II y BBC. Mae’r Athro Mark Brandon a Dr...

read more

Sioe Deithiol IET 2018 – Llongyfarchiadau

Cynhaliodd IET ei Sioe Deithiol ar ein safle Glannau Dyfrdwy 12 Rhagfyr 2018. Roedd y cyflwyniadau gan Steve Devine a San Mei Wynne yn pwysleisio pwysigrwydd gwybodaeth peirianneg, rheoliadau a datblygiad gyrfa. Soniwyd hefyd am Academi IET ac adnoddau eraill sydd ar...

read more