Digwyddiad Blue Planet II – Tocynnau ar gael

Mae Blue Planet II a'r Brifysgol Agored yn cynnal digwyddiad cyffrous am ddim i’r cyhoedd yn Chweched Glannau Dyfrdwy 30 Ionawr. Bydd yn gyfle unigryw i gyfarfod a chlywed gan yr ymchwilwyr anhygoel a greodd cyfres Blue Planet II y BBC. Mae’r Athro Mark Brandon a Dr...

read more

Sioe Deithiol IET 2018 – Llongyfarchiadau

Cynhaliodd IET ei Sioe Deithiol ar ein safle Glannau Dyfrdwy 12 Rhagfyr 2018. Roedd y cyflwyniadau gan Steve Devine a San Mei Wynne yn pwysleisio pwysigrwydd gwybodaeth peirianneg, rheoliadau a datblygiad gyrfa. Soniwyd hefyd am Academi IET ac adnoddau eraill sydd ar...

read more

Ffair Nadolig Dan Do

Byddwn yn cynnal Marchnad Nadolig dan do yng Nghanolfan Adnoddau Dysgu, Iâl (LL12 7AB) ddydd Mercher 12 Rhagfyr: 10.30 - 13.30 Bydd nifer o wahanol stondinau yno; ogof Siôn Corn, adloniant, lluniaeth a bwyd, ac ati. Gallwch archebu "Stondinau" (byrddau 6 troedfedd) am...

read more