Gweminarau Gyrfaoedd Cymru

Mae Gyrfa Cymru wedi cynhyrchu nifer o weminarau penodol i wahanol ddiwydiannau, yn ogystal â thaflenni gwaith allai fod yn ddefnyddiol i chi ar hyn o bryd. Bydd rhagor ohonynt yn dilyn mewn ychydig...

read more

Sgwrs Fyw gyda Gyrfaoedd Cymru

Mae Gyrfa Cymru wedi lansio eu adnodd sgwrsio byw ledled Cymru gyda chynghorwyr arbenigol yn dal wrth law i drafod opsiynau a chyfleoedd yn y dyfodol. Gallwch gael mynediad i’r gwasanaeth drwy wefan Gyrfa Cymru rhwng 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9am-4.30pm...

read more

40 Diwrnod Gweithredoedd o Haelioni

Byddwch yn hael y Grawys hwn. Ydych chi ar gyfer yr Her 40 Diwrnod Gweithredoedd o Haelioni? Cymerwch yr amser bob dydd i wneud o leiaf un Weithred o Haelioni i gydweithiwr, aelod o'r teulu, ffrind, cymydog neu ddieithryn! Ydych chi eisiau ymuno â chymuned ehangach yn...

read more