ARGRAFFU, LLUNGOPÏO A SGANIO

Mae Coleg Cambria yn argraffu ‘follow-me’, sy’n golygu bod myfyrwyr yn gallu argraffu o unrhyw gyfrifiadur ystafell ddosbarth neu lyfrgell.

Unwaith caiff y gwaith argraffu ei anfon, gall myfyrwyr ei ryddhau ar unrhyw argraffydd ‘follow-me’ gan ddefnyddio eu cerdyn adnabod myfyriwr neu fanylion mewngofnodi Windows i ddilysu.

Prisiau Argraffu

 

A4 du a gwyn A4 lliw
Un ochr: 3c Un ochr: 6c
Dwy ochr: 6c Dwy ochr: 12c
A3 du a gwyn A3 lliw
Un ochr: 3c Un ochr: 6c
Dwy ochr: 6c Dwy ochr: 12c

Argraffydd plotydd lliw un ochr A2 £1 (ar gael o’r adran adnoddau)

Credydau Argraffu am ddim

 

 • Ym mis Medi mae pob myfyriwr newydd a myfyriwr sy’n dychwelyd yn cael £10 o gredyd argraffu am ddim.
 • Ym mis Ionawr mae pob myfyriwr yn cael £10 o gredyd argraffu am ddim.
 • Ym mis Mawrthmae pob myfyriwr yn cael £10 o gredyd argraffu ychwanegol am ddim.

  Ychwanegu at eich Credydau Argraffu

  I ychwanegu credyd at eich cyfrif argraffu, neu i weld y balans ewch i  https://portal.cambria.ac.uk. Dewiswch WisePay a defnyddiwch eich cerdyn credyd neu ddebyd.

   

  Meddyliwch cyn argraffu!

   

  Defnyddiwch y rhestr isod i arbed arian ar gredydau argraffu a lleihau costau gweithredu’r coleg.

  smile Arbed papur argraffwch ar ddwy ochr bob papur. Bydd argraffu ar ddwy ochr papurau yn arbed eich credydau argraffu.

  smile Dewiswch yn ofalus – peidiwch ag argraffu negeseuon e-bost na thudalennau gwe. Os oes angen eu hargraffu arnoch chi, argraffwch dim ond y rhan o’r ddogfen sydd ei hangen arnoch chi, nid pob tudalen.

  smile Dewiswch ddulliau digidol dros argraffu: yn hytrach nag argraffu, defnyddiwch ddogfennau electronig gyda’r dewis ‘scan-to-file’.

  smile  Dewiswch i rannu dros argraffu – gallwch gadw, rhannu a chydweithio gan ddefnyddio Google Drive.

  smile Cyflwynwch eich gwaith cwrs yn electronig – gofynnwch i’ch tiwtor os gewch chi gyflwyno eich gwaith cwrs / aseiniadau drwy Google Classroom.