e-Liyfrau a Chasgliad y Llyfrgell

Mae Coleg Cambria yn tanysgrifio i wasanaethau gwybodaeth ar-lein, gwefannau ac eLyfrau i chi gael eu defnyddio am ddim tra rydych chi yn y coleg, ac oddi ar y safle yn y rhan fwyaf o achosion hefyd.

Os gofynnir, mewngofnodwch gan ddefnyddio eich cyfrif Google Coleg Cambria, oni nodir fel arall.

e-Lyfrau

 

dawsonera Catalog helaeth o deitlau e-lyfrau testun llawn am ystod eang o bynciau gyda chronfa ddata chwiliadwy. Gellir darllen yr adnoddau hyn ar-lein neu eu lawrlwytho am gyfnod benthyg penodol yn yr un modd â llyfrau llyfrgell traddodiadol. Ar gael oddi ar y safle
ProQuest Mae eich gwasanaeth llyfrgell yn eich galluogi i weld yr holl e-lyfrau a deunyddiau awdurdodedig eraill a ddarperir gan ProQuest ar gyfer e-lyfrau JISC ar gyfer prosiect AB ar draws ystod eang o feysydd pwnc, gan gynnwys llawer o lyfrau testun craidd. Ar gael oddi ar y safle
EBSCO eBooks Mae EBSCO Discovery yn cynnwys bron i 4,000 o e-lyfrau yn ogystal ag erthyglau ar gyfoeth o destunau pwnc-gysylltiedig. Defnyddiwch y dewis chwilio uwch testun llawn i archwilio a darllen e-lyfrau. Ar gael oddi ar y safle
Teledu a Radio Ar-lein ar gyfer Addysg
BoB National Mae Bob (Box of Broadcast) yn wasanaeth recordio a theledu oddi ar yr awyr ar-lein wedi’i rannu ar gyfer sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach y Deyrnas Unedig. Ar gael oddi ar y safle
eStream Cambria Mae eStream yn blatfform aml-gyfrwng y gellir ffrydio recordiadau teledu a radio wedi’u harchifo. Ar gael oddi ar y safle
Geiriaduron a Gwyddoniaduron
Britannica Academic Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ddibynadwy o’r gwyddoniadur cynhwysfawr a chywir ar-lein hwn Ar gael oddi ar y safle
Britannica Image Quest Dros 3 miliwn o luniau ansawdd uchel gyda hawl i’w defnyddio ar gyfer addysg. Ar gael oddi ar y safle
Business Insights:Global Proffiliau cwmnïau a diwydiant, astudiaethau achos, cylchgronau ysgolheigaidd a newyddion busnes sy’n cynnwys economïau byd-eang. Mae hefyd yn cynnwys adroddiadau ariannol gan gwmni Thomson Reuters. Ar gael oddi ar y safle
Oxford Dictionaries Geiriaduron Saesneg cyfredol (Saesneg/Saesneg y Byd/Saesneg America), thesawrysau Saesneg mawr cyfredol, ynganiadau sain, geiriadur Sbaeneg/Saesneg dwyieithog cyflawn a geiriaduron cryno dwyieithog Ffrangeg, Almaeneg ac Eidaleg. Cymorth gyda gramadeg a defnydd ac adnoddau iaith broffesiynol. Ar gael oddi ar y safle
Human Atlas Anatomeg a ffisioleg ar-lein gyda lluniau 3D rhyngweithiol, animeiddiadau â naratif, a chwestiynau cwis Ar gael oddi ar y safle
Cyfnodolion, papurau newydd<br /> a chylchgronau
Dynamic Learning Erthyglau testun llawn o archifau cyfres o gylchgronau yn y ‘Review’ ar nifer o bynciau o’r Gwyddorau (gan gynnwys Bioleg, Cemeg a Ffiseg), Y Dyniaethau (Hanes Modern a Daearyddiaeth), Y Gyfraith, Gwleidyddiaeth, Economeg a Busnes, Seicoleg, Addysg Gorfforol a rhagor. Gwybodaeth am gyrchu yma
Issues Online
Access to hundreds of articles on contemporary issues with a multimedia archive.
Canllaw i’w gweld oddi ar y safle
Vogue Gallwch chwilio archif Vogue America i gyd, o’r rhifyn cyntaf yn 1892 i’r rhifyn diweddaraf, gan gynnwys ffotograffwyr, steilyddion a dylunwyr gorau’r byd. I gael mynediad i’r archif, cliciwch ar y tab ‘Celfyddydau’. Ar gael oddi ar y safle
Ymchwil academaidd
Springer HE E-lyfrau a phapurau ymchwil lefel uwch ar gyfer HNC ac uwch Ar gael oddi ar y safle
Infotrac Newyddion ac erthyglau cyfnodol ar ystod eang o bynciau. Mae miliynau o erthyglau yn destun llawn, llawer ohonynt gyda lluniau a chaiff eu diweddaru bob dydd. Ar gael oddi ar y safle
Discovery Mynediad cyflym i erthyglau safon uchel a gwybodaeth am nifer o bynciau.  Mae Discovery yn cynnwys bron 4,000 o e-lyfrau hefyd.  Edrychwch ar ein canllaw i ddod o hyd i e-lyfrau ar Discovery Ar gael oddi ar y safle
SAGE Journals Porth i gyfnodolion ymchwil o’r radd flaenaf Ar gael oddi ar y safle
Teledu, drama, y cyfryngau, cerddoriaeth a chelf
Digital Theatre Cynyrchiadau blaenllaw’r theatrau, cyfweliadau gyda thimau cynhyrchu a nifer o ganllawiau astudio ar gyfer dramâu Shakespeare, y clasuron, dramâu newydd a sioeau cerdd.  Ewch i weld sut i ddefnyddio Theatr Ddigidol.  Os na fyddwch ar safleoedd y coleg, bydd rhaid i chi fewngofnodi gyda’ch cyfrif Coleg Google i gael defnyddio’r canllaw. Ar gael oddi ar y safle
Drama Online Dros 1000 o ddramâu a dros 100 o weithiau ysgolheigaidd ar gael fel e-lyfrau yn barod i chi eu gweld a’u lawrlwytho.  Mae archif ffotograffau ar y safle hefyd. Ar gael oddi ar y safle
ScreenOnline Canllaw diffinio i hanes ffilm a theledu Prydain gyda channoedd o oriau o  glipiau ffilm a theledu a chyfweliadau wedi’u recordio. Gallwch weld y gronfa ddata gyfan ar y safle, ond mae mynediad cyfyngedig i rai ardaloedd o’r cartref. Ar gael oddi ar y safle
MediaHub
Adnoddau clyweledol o ystod eang o gasgliadau. Trwyddedwyd rhai ohonynt ar gyfer defnydd addysgol trwy gasgliadau JISC, mae rhai ar gael gan ddarparwyr eraill
Ar gael oddi ar y safle
Gofal plant, iechyd a chymdeithasol
Childlink Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Lles, Addysg, Iechyd, Ffordd o Fyw, Cyfiawnder, Ieuenctid, Cyflogaeth a Budd-daliadau sy’n effeithio plant a phobl ifanc Ddim Ar gael oddi ar y safle
InterEd Extra Cyfnodolion addysg / gofal plant (Headteacher Update, Primary Teacher Update, Early Years Educator, Nursery World, Sec Ed, Fundraising for Schools, Practical Preschool) Ar gael oddi ar y safle
Daearyddiaeth a mapiau
Digimap for colleges Mae ‘Digimap for Colleges’ yn eich galluogi i ddefnyddio nifer o wasanaethau mapio digidol diweddaraf yr Arolwg Ordnans ar gyfer Prydain Fawr.  Gallwch weld mapiau manwl sy’n dangos amlinelliadau adeiladu, mapiau lefel stryd, mapiau atlas ffyrdd a mapiau ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Sylwer mai dim ond ar safleoedd y coleg y mae’r adnoddau hwn ar gael Unable to access off-campus
Y Gyfraith a gwybodaeth gyfreithiol
eLaw Student Darlithoedd, achosion, deddfau, erthyglau ac e-lyfrau sy’n ymdrin â’r gyfraith yng Nghymru ac yn Lloegr Ar gael oddi ar y safle
XpertHR Cyfraith gyflogaeth, adnoddau AD, templedi ac arweiniad Ar gael oddi ar y safle
Ieithoedd

 

Gut Gwefan ar gyfer Almaeneg sy’n cynnwys pynciau gydag ymarferion a fydd yn helpu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando. Canllaw i gyrchu Gut
Zut Gwefan ar gyfer Ffrangeg gyda phynciau ac ymarferion a fydd yn helpu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando. Canllaw i gyrchu Zut
Hair, beauty and holistic therapy

 

Hairdressing Training Videos, cutting guides and help-sheets for students and practitioners Ar gael oddi ar y safle
Peirianneg ac adeiladu
IIHS  Construction Information Service Ffynhonnell gynhwysfawr o wybodaeth dechnegol ar gyfer y diwydiant adeiladu sy’n cynnwys mynediad i rai o Safonau Prydain.  I gael mynediad i safle IHS gartref defnyddiwch y ddolen hon  IHS off site access.  Bydd angen i chi fewngofnodi gyda manylion eich cyfrif Google y coleg i fynd at y canllaw. Ar gael oddi ar y safle
Safety Care videos Casgliad o fideos HD yn ôl themâu ar Iechyd a Diogelwch, Diogelwch ar Safleoedd Adeiladu, Cymorth Cyntaf COSHH, ac ati … Ar gael oddi ar y safle