Learning Apps & Tools

Hyfforddiant G Suite

Get started with G Suite – quick video tutorials

Gmail

Mae staff a myfyrwyr yn cael cyfrif Gmail Coleg Cambria. Dyma fydd eich prif gyfrif e-bost y byddwch yn ei ddefnyddio i gyfathrebu Gyda’ch tiwtoriaid.

Classroom

Bydd eich tiwtor yn defnyddio Classroom i ddosbarthu aseiniadau ac adnoddau. Mae Classroom yn llwyr gyfuno apiau G Suite. Er enghraifft, gallwch lunio eich gwaith cwrs yn syth yn Classroom. Mae’r gwaith cwrs yn cael ei rannu’n awtomatig gyda’ch tiwtor – gan alluogi adborth amser real. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i ddilyn terfynau amser gwaith cwrs yn yr adran ‘To-do’ aseiniadau. Fideo tiwtorial Classroom i fyfyrwyr

Calendar

Pan fo tiwtor yn creu aseiniad yn Classroom, mae’n creu digwyddiad yn awtomatig yng nghalendr y dosbarth yn eich calendr Google. Gallwch ychwanegu eich digwyddiadau eich hunain hefyd, fel cyfarfodydd Un-i-un gyda’ch tiwtor personol.

Google Drive

Yn debyg i Dropbox, mae Google Drive yn le i chi gadw ffeiliau, fideos a lluniau. Mae cadw eich holl waith cwrs yn Google Drive yn eich galluogi chi i gael gafael ar eich gwaith yn unrhyw le gan ddefnyddio eich ffôn, tablet, Chromebook neu gyfrifiadur. PEIDIWCH â chadw eich gwaith cwrs ar ffon USB. 

Google office tools

Yn ogystal â chadw ffeiliau, mae Google Drive a Google Classroom yn Darparu offer swyddfa wedi’u hintegreiddio’n llawn sy’n gallu gwneud yr un Gweithredoedd ag unrhyw apiau rydych chi’n gyfarwydd ag hwy! Er enghraifft: mae Google Docs yn debyg i MS Word, mae Slides yn debyg i PowerPoint, mae Sheets yn debyg i Excel ac mae Forms yn ap llunio Holiaduron a chwisiau, yn ddigon tebyg i Survey monkey a Quizlet. Gallwch hefyd greu gwefannau ymatebol gan ddefnyddio Google Sites. 

Google Keep

Mae Google Keep yn eich galluogi chi i ysgrifennu a chadw nodiadau, lluniau, cofnodion llais, a rhestrau yn gyflym. Gallwch chi gael gafael ar y rhain ar unrhyw ddyfais sydd wedi cysylltu â’r we. 

Hangout Meet & Chat

Wrth weithio ar brosiectau grŵp, gallwch gydweithio yn fwy effeithiol ar-lein trwy ddefnyddio Google Chat a Meet i anfon negeseuon neu sgwrsio gydag aelodau eich grŵp dros gyswllt fideo.

Offer Cymorth Dysgu
Read and Write

Mae Google Expeditions yn offeryn addysgu rhithrealiti. Gallwch nofio gyda siarcod, mynd allan i’r gofod, cerdded trwy amgueddfa, a rhagor heb adael yr ystafell ddosbarth. Mae bron i 500 o alldeithiau ar gael a rhagor wrthi’n cael eu llunio.

Tour Creator  Crëwch eich teithiau rhithwir eich hunain!
Canva

Mae Canva yn wefan dylunio graffeg am ddim, a sefydlwyd yn 2012. Mae’n defnyddio ffurf llusgo a gollwng, ac mae yno gasgliad am ddim o dros filiwn o luniau, graffeg a ffontiau. Mae’r wefan yn cael ei defnyddio gan amaturiaid dylunio yn ogystal â dylunwyr graffeg proffesiynol.

MindMup Ap mapiau meddwl
Offer Creadigol
Flat Ysgrifennwch eich sgorau cerddoriaeth ar-lein
Soundtrap Platfform cydweithio ar gyfer cyfansoddi cerddoriaeth ar-lein
Canva

Mae Canva yn wefan dylunio graffeg am ddim, a sefydlwyd yn 2012. Mae’n defnyddio ffurf llusgo a gollwng, ac mae yno gasgliad am ddim o dros filiwn o luniau, graffeg a ffontiau. Mae’r wefan yn cael ei defnyddio gan

amaturiaid dylunio yn ogystal â dylunwyr graffeg proffesiynol.

MindMup Ap mapiau meddwl
Google Forms Offeryn holiaduron a chwisiau
Google Slides Crëwch gyflwyniadau
Google Spreadsheets Lluniwch daenlenni gyda siartiau lliwgar
Create websites

Lluniwch dudalennau gwe gan ddefnyddio Google Sites, sydd mor syml ag ysgrifennu dogfen, a gallwch osod dogfennau, cyflwyniadau a fideos yn rhwydd. Defnyddiwch y safle i lunio eBortffolio i arddangos eich gwaith i ddarpar gyflogwyr neu brifysgolion

Tour Creator  Crëwch eich teithiau rhithwir eich hunain!
Apiau Dysgu
Expeditions

Mae Google Expeditions yn offeryn addysgu rhithrealiti. Gallwch nofio gyda siarcod, mynd allan i’r gofod, cerdded trwy amgueddfa, a rhagor heb adael yr ystafell ddosbarth. Mae bron i 500 o alldeithiau ar gael a rhagor wrthi’n cael eu llunio.

Science Journal

Dewiswch o’r rhestr hir o arbrofion sydd wedi’u dylunio i ddarganfyddiadau mewn nifer o feysydd pwnc gwahanol ar eich dyfais

Google Earth Archwiliwch bedwar ban y byd o’ch porwr
duolingo 

Mae Duolingo yn le gwych i ddysgu iaith. Gallwch ymarfer ar-lein ar duolingo.com