Cyngor am Yrfaoedd

Mae ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr ar bob safle, yn darparu’r holl adnoddau y byddwch eu hangen  i gael gwybodaeth am ddewisiadau gyrfa posibl ac i wneud penderfyniadau gwybodus am eich dyfodol.

Mae ein cynghorwyr yn gallu rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i chi am:

  • Sut i gael swyddi – llenwi ffurflenni cais, sgiliau cyfweliad, ac ati
  • Cyfleoedd i gael swyddi yn lleol
  • Gyrfaoedd sy’n bodloni eich anghenion unigol
  • Cyrsiau i’ch helpu chi i fynd ymlaen i’ch gyrfa ddewisol
  • Sut i gael cymorth gyda gofynion mynediad i brifysgol / addysg uwch
  • Dod o hyd i wybodaeth am hyfforddiant yn y gwaith a phrentisiaethau

Ffoniwch 0300 30 30 007 i drefnu apwyntiad neu galwch heibio’r Gwasanaethau Myfyrwyr