Sefydlwyd Prifysgol Caer ym 1839 ac mae’n rhagflaenu bron pob
darparwyr addysg uwch yn Lloegr. Mae’r Brifysgol heddiw yn brifysgol
yr unfed ganrif ar hugain sy’n cael ei harwain o hyd gan yr egwyddorion
adeg ei sefydlu. Yn agored, yn gynhwysol ac yn gynorthwyol, mae’r
Brifysgol wedi ymrwymo i greu profiad dysgu rhagorol ac i gynorthwyo
pob myfyriwr i gyflawni ei botensial llawn.

 

Roedd y Brifysgol wreiddiol ar un safle yng Nghaer ond mae bellach yn cynnig ystod helaeth o gyrsiau anrhydedd sengl a chyfunol i dros 20,000 o fyfyrwyr ar nifer o safleoedd arbenigol yn y rhanbarth. Mae hyn yn cynnwys pum safle yng Nghaer; safle yn Warrington a Chanolfan Brifysgol yn yr Amwythig; a Chanolfan Prifysgol Reaseheath yn Nantwich, sy’n gartref i’w hadran Gwyddorau Amaethyddiaeth a Milfeddygaeth newydd.

 

Mae Prifysgol Caer hefyd yn falch o gael gweithio’n agos gyda cholegau cyfagos y maent yn rhannu nifer o raddau sylfaen gyda nhw, ac mae ganddynt ddiddordeb cyffredin wrth hyrwyddo ymwybyddiaeth a dilyniant i gyfleoedd addysg uwch yn y rhanbarth.