Prifysgol Abertawe oedd y brifysgol gorau yng Nghymru yn ôl The Times,
The Sunday Times Good University Guide 2017 – ac enillodd deitl Prifysgol y Flwyddyn Cymru pan gyflwynwyd y wobr hon am y tro cyntaf.

 

Mae Prifysgol Abertawe yn cael ei harwain gan ymchwil ac mae hi wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y Brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod, ac mae’n cynnig y cydbwysedd cywir rhwng addysgu ac ymchwil ardderchog, sy’n cyd-fynd ag ansawdd bywyd myfyrwyr i genfigennu wrtho. Yn driw i weledigaeth ei sefydlwyr diwydiannol yn 1920, bydd Prifysgol Abertawe yn:

 

Darparu amgylchedd o ragoriaeth ymchwil sy’n arwain y byd, yn cydweithio’n fyd-eang ac yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol;

 

Cyflwyno profiad myfyriwr rhagorol, gydag addysgu sy’n cael ei arwain gan ymchwil ac addysgu o’r ansawdd uchaf sy’n cynhyrchu  graddedigion byd-eang a gafodd eu haddysgu a’u darparu ar gyfer cyflawniad personol a phroffesiynol nodedig;

 

Defnyddio ei chryfder ymchwil, cydweithredu â diwydiant a chyrhaeddiad byd-eang, i hyrwyddo twf economaidd, meithrin ffyniant,  cyfoethogi bywyd cymunedol a diwylliannol Cymru a chyfrannu at iechyd, hamdden a lles ei dinasyddion.