Cymdeithas LDHT+ a’r Gymdeithas Ffrindiau

Ydych chi’n LDHT+? Ydych chi’n ffrind? Ydych chi eisiau dysgu rhagor am y gymuned, yr hanes a'r diwylliant?  Pwy bynnag ydych chi, rydyn ni’n eich gwahodd chi i gyfarfod cyntaf Cymdeithas LHDT+ a’r Gymdeithas Ffrindiau .   Dywedwch wrthyn ni pa newidiadau yr hoffech...

read more