Cwynion ac Adborth

Manylion Cyswllt

 

I ddechrau gallwch siarad yn uniongyrchol â’r staff dan sylw.

Os na fyddwch yn gallu datrys eich cwyn fel hyn, gallwch gysylltu â …

 

donna.pritchard@cambria.ac.uk

Donna Pritchard

Rheolwr Gweinyddiaeth a Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Ffôn: 01978 26 7716

Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam LL12 7AB