Mae Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn darparu safon addysg ragorol
ers iddi agor ei drysau i fyfyrwyr bron i 150 o flynyddoedd yn ôl. Yr un
yw eu cenhadaeth heddiw. Maent yn falch o’u treftadaeth a’u henw da yn
rhyngwladol am ddarparu dysgu ac ymchwil o ansawdd uchel, yn ogystal
â darparu profiad myfyrwyr rhagorol.

 

Cafodd Aber (fel y’i gelwir yn annwyl) ei enwi’n Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd Dysgu gan The Times a’r 5ed ym Mhrydain a’r gorau yng Nghymru am brofiad myfyrwyr yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf yn 2017*. Maent hefyd yn 2il drwy Brydain am asesu a rhoi adborth*.

 

Fel myfyriwr Prifysgol Aberystwyth yng Ngholeg Cambria, byddwch chi’n dod yn aelod o deulu Aber, a chael yr addysg safon uchel y maent yn ei ddarparu. Maent wedi ymrwymo i helpu eu myfyrwyr i symud ymlaen o’r campws i yrfa ac roedd 95% o’r graddedigion mewn gwaith neu’n astudio ymhellach, o fewn 6 mis i raddio, gyda 75% o’r graddedigion hynny mewn swyddi lefel gradd (DLHE 2017).

 

*Cafodd safle Prifysgol Aberystwyth ei gymharu â sefydliadau AU a restrir yn The Times a Sunday Times Good University Guide 2018

Llawlyfr Sgiliau Astudio ac Asesu