Croeso i Borth Dysgu AU Coleg Cambria

 

 

Dyma’r lle i fyfyrwyr gael adnoddau dysgu, gwybodaeth a chymorth.

 

 

Rhoi Gwybod am Absenoldeb

Gwybodaeth am Bartneriaid/Rhaglenni

Gwasanaethau Llyfrgell

Cymorth i Fyfyrwyr

Desgiau Cymorth

ITEstates

Diogelu & PREVENT

DiogeluPREVENT

Beth sy’n Digwydd?

Darganfod Rhagor

Dweud eich Dweud

Nodwch eich awgrymiad yma!

Croeso i Goleg Cambria

Newyddion Diweddaraf

Gweminarau Gyrfaoedd Cymru

Mae Gyrfa Cymru wedi cynhyrchu nifer o weminarau penodol i wahanol ddiwydiannau, yn ogystal â thaflenni gwaith allai fod yn ddefnyddiol i chi ar hyn o bryd. Bydd rhagor ohonynt yn dilyn mewn ychydig...

Sgwrs Fyw gyda Gyrfaoedd Cymru

Mae Gyrfa Cymru wedi lansio eu adnodd sgwrsio byw ledled Cymru gyda chynghorwyr arbenigol yn dal wrth law i drafod opsiynau a chyfleoedd yn y dyfodol. Gallwch gael mynediad i’r gwasanaeth drwy wefan Gyrfa Cymru rhwng 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9am-4.30pm...

40 Diwrnod Gweithredoedd o Haelioni

Byddwch yn hael y Grawys hwn. Ydych chi ar gyfer yr Her 40 Diwrnod Gweithredoedd o Haelioni? Cymerwch yr amser bob dydd i wneud o leiaf un Weithred o Haelioni i gydweithiwr, aelod o'r teulu, ffrind, cymydog neu ddieithryn! Ydych chi eisiau ymuno â chymuned ehangach yn...

Dolenni Ychwanegol 

Cyfryngau Cymdeithasol