Croeso i Borth Dysgu AU Coleg Cambria

 

 

Dyma’r lle i fyfyrwyr gael adnoddau dysgu, gwybodaeth a chymorth.

 

 

Rhoi Gwybod am Absenoldeb

Gwybodaeth am Bartneriaid/Rhaglenni

Gwasanaethau Llyfrgell

Cymorth i Fyfyrwyr

Diogelu & PREVENT

DiogeluPREVENT

Beth sy’n Digwydd?

Darganfod Rhagor

Dweud eich Dweud

Nodwch eich awgrymiad yma!

Croeso i Goleg Cambria

Newyddion Diweddaraf

Arolwg Myfyrwyr AU

Cliciwch yma i fynd at yr Arolwg Myfyrwyr AU

Cymdeithas LDHT+ a’r Gymdeithas Ffrindiau

Ydych chi’n LDHT+? Ydych chi’n ffrind? Ydych chi eisiau dysgu rhagor am y gymuned, yr hanes a'r diwylliant?  Pwy bynnag ydych chi, rydyn ni’n eich gwahodd chi i gyfarfod cyntaf Cymdeithas LHDT+ a’r Gymdeithas Ffrindiau .   Dywedwch wrthyn ni pa newidiadau yr hoffech...

Siarter Myfyrwyr

Mae'r Siarter Myfyrwyr newydd ar gyfer Myfyrwyr Addysg Uwch ar gael rŵan

Dolenni Ychwanegol 

Cyfryngau Cymdeithasol