Adborth a Chwynion

Fel myfyriwr rydych chi’n gwsmer gwerthfawr i’r coleg ac mae gennych chi hawl i gwyno os nad ydych chi’n fodlon gydag unrhyw wasanaethau rydym yn eu cynnig i chi.

Os oes gennych chi broblem, siaradwch â’ch tiwtor personol er mwyn iddo / iddi geisio helpu datrys y mater i chi.

Hoffem hefyd glywed unrhyw adborth positif gennych chi os ydych chi’n teimlo ein bod ni wedi gwneud rhywbeth yn dda.

Os hoffech chi roi adborth i ni, gwneud cwyn, neu os ydych eisiau rhagor o fanylion ynghylch y polisïau, ewch i www.cambria.ac.uk/feedback-complaints, neu ysgrifennwch at:

Donna Pritchard
Coleg Cambria
Ffordd Parc y Gelli
Wrecsam
LL12 7AB

Ffôn: 01978 267716
E-bost: donna.pritchard@cambria.ac.uk

Cewch gadarnhad ein bod wedi derbyn eich cwyn a byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddatblygiadau wrth i ni ddelio â’ch pryderon.