Gwybodaeth am yr Elusennau

ELUSEN Y COLEG AC YMGYSYLLTU Â’R GYMUNED

Syniadau am enw ar gyfer ein brand elusen

Hoffem gytuno ar enw “brand” ar gyfer yr holl waith yr ydym yn ei wneud dros elusen. Teimlwn y byddai cael enw y gallwn ni gyd ei adnabod, fel ‘Cambria’n Gofalu’, yn ddefnyddiol iawn i hyrwyddo ein gwaith elusennol ac ymgysylltu â’r gymuned.

Oes gennych chi unrhyw syniadau am enw? Rydym yn chwilio am rywbeth sy’n gweithio’n dda yn Gymraeg a Saesneg neu’n un enw sy’n dderbyniol yn y ddwy iaith. Anfonwch eich syniadau at karen.senior@cambria.ac.uk erbyn dydd Gwener 14eg o Ragfyr.