Ara Deg 19

Bydd Gruff Rhys, cyfansoddwr, awdur a prif leisydd Super Furry Animals yn dod a chymysgedd talentog o fri o artistiaid i’w dref gartrefol o Fethesda ym mis Medi ar gyfer yr ŵyl Ara Deg cyntaf.Mae tocynnau tri diwrnod, sy’n caniatáu mynediad i’r tair...

Siop Swyddi

Mae’r Siop Swyddi y tu ôl i Costa yng Nglannau Dyfrdwy rŵan ar agor bob dydd o’r wythnos. Amserau agor:Dydd Llun – Dydd Iau 8.30am – 4.30pmDydd Gwener – 8.30am – 4pm Galwch heibio am ragor o wybodaeth am brofiad gwaith, prentisiaethau, ysgrifennu CV, cyngor ar...