Mae’r Siop Swyddi y tu ôl i Costa yng Nglannau Dyfrdwy rŵan ar agor bob dydd o’r wythnos.

Amserau agor:
Dydd Llun – Dydd Iau 8.30am – 4.30pm
Dydd Gwener – 8.30am – 4pm

Galwch heibio am ragor o wybodaeth am brofiad gwaith, prentisiaethau, ysgrifennu CV, cyngor ar gyfweliadau a mwy.
https://www.cambria.ac.uk/job-shop/?lang=cy