Y tiwtoriaid / rheolwyr a fydd yn cymryd rhan eleni yn dwi’n athro, gadewch i mi fynd yw Paula Wood a Sally Jones (ymdrech ar y cyd), Tom Brook – Y Clasuron a’r Gyfraith, Jayme Edwards – Celfyddydau Perfformio a Rachel Christie – Saesneg.  Chwarae teg iddyn nhw, fyddwn i ddim eisiau bod yn bwyta’r pryfetach blasus y byddant yn eu hwynebu eleni. Mae gennym ni bryfed dŵr anferth, rhai cricedau blasus a locustiaid a’r pigiad yn y gynffon a …  rhai sgorpionau bwytadwy! Os nad yw hynny’n ddigon, mae gennym ni ambell i beth hyfryd iddyn nhw gyffwrdd â’u dwylo…

Ac fel rhywbeth i edrych ymlaen ato, dyma lun o’r pryfed dŵr (gyda fy mawd wrth eu hymyl i chi gael gweld eu maint) mmmm!” onid ydyn nhw’n edrych yn flasus?

Mae’r blychau casglu allan yn y Dderbynfa a’r Ystafell Gyffredin. Po fwyaf o arian fydd yn eu blwch y gwaethaf yn y byd fydd yr her!  Bydd yr holl arian yn mynd i Sefydliad Prydeinig y Galon. Os ydych chi eisiau cyfrannu o safleoedd eraill, rhowch wybod i mi a byddaf yn fwy na bodlon rhoi eich arian yn nhun un o’r tiwtoriaid/rheolwyr