Mae ein myfyrwyr Gwaith Saer ac Asiedydd yng Nglannau Dyfrdwy wedi gwneud bocs blodau maent eisiau ei arwerthu i godi arian ar gyfer Calon. Mae’r bocs blodau’n ddyluniad arbennig, sydd wedi’i ddylunio a’i beintio â llaw yn ein gweithdai adeiladu. Os hoffech chi ei brynu, anfonwch eich cynnig at joseph.ellison@cambria.ac.uk erbyn 12pm 7 Mai 2019. Bydd pob cynnig yn cael ei gadw’n gwbl gyfrinachol, a byddwn yn rhoi gwybod i’r enillydd drwy e-bost.