Cwrs dwys Trwydded C FAW wythnos o hyd – W/C 21 Hydref, 2019. 

£300. 

Mae angen i fyfyrwyr sy’n dychwelyd sydd â diddordeb anfon e-bost at sally.jones1@cambria.ac.uk

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, a byddant yn cael eu pennu yn ôl trefn derbyn ceisiadau. 

Mae’n gyfle gwych i orffen y cwrs mewn wythnos. Nid yw’n cael ei gynnal fel hyn fel arfer. 

Cynhelir y cwrs ar safle Glannau Dyfrdwy. 

Mae angen Dyfarniad Arweinwyr Pêl-droed ar ddysgwyr cyn iddynt allu symud ymlaen at y Drwydded C ond byddwn yn ceisio cyflwyno’r cwrs hwn ddechrau mis Hydref.