Oes gennych chi fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn cystadlu mewn digwyddiadau beicio / rhedeg / duathlon? Yna, nodwch y digwyddiad chwaraeon amrywiol newydd hwn yn eich dyddiadur nawr.

Cyffrous yw cyhoeddi y bydd ColegauCymru yn cynnal eu Gŵyl Chwaraeon Amrywiol eleni ar 8 Mai 2019. Hon fydd y digwyddiad cyntaf o’i fath i golegau Addysg Bellach ar draws y Deyrnas Unedig, a hithau’n bwriadu manteisio ar y cyfleusterau rhagorol ym Mharc Gwledig Pen-bre ger Llanelli.

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Gâr, Triathlon Cymru, Seiclo Cymru, AoC Sport a Choleg Sir Gâr mi fydd Chwaraeon ColegauCymru yn cynnal gŵyl seiclo a chwaraeon amrywiol. Gŵyl fydd hon ar gyfer athletwyr cystadleuol yn ogystal â’r rheini sy’n awyddus i roi cynnig ar chwaraeon am y tro cyntaf.

Gan ddatblygu ar boblogrwydd digwyddiadau seiclo a chwaraeon amrywiol yn dilyn llwyddiannau diweddar Geraint Thomas ac athletwyr eraill o Gymru a Phrydain, bydd y digwyddiad yn gyfle cystadleuol newydd i ddysgwyr Addysg Bellach, yn llwybr i egin athletwyr sydd â photensial, ac yn gyfle i bobl roi cynnig ar weithgaredd chwaraeon amrywiol am y tro cyntaf.

Bydd tri dewis fel rhan o’r ras gystadleuol sef:

Ras redeg 5km / ras 20km ar y beic / ras redeg 2.5k
Ras seiclo gystadleuol 10km yn erbyn y cloc
Ras i ddechreuwyr yn cyfuno ras redeg 1km / ras 4km ar y beic / ras redeg 1km

Mae dau opsiwn ar gael ar gyfer mynediad:

Cystadlaethau Elite – Cystadleuwyr unigol @ £ 10 y myfyriwr
Digwyddiad i ddechreuwyr – Grwpiau o hyd at 15 o fyfyrwyr fesul coleg @ £ 100 y grŵp
Mynediad i fyfyrwyr o Golegau AB o Gymru a Lloegr sy’n aelodau o ColegauCymru / AoCSport.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad, cysylltwch â Rob Baynham, Cyd-lynydd Chwaraeon ColegauCymru robert.baynham@colegaucymru.ac.uk

Chwaraeon Amrywiol AB Pem-bre 2019