Mae Blue Planet II a’r Brifysgol Agored yn cynnal digwyddiad cyffrous am ddim i’r cyhoedd yn Chweched Glannau Dyfrdwy 30 Ionawr. Bydd yn gyfle unigryw i gyfarfod a chlywed gan yr ymchwilwyr anhygoel a greodd cyfres Blue Planet II y BBC.

Mae’r Athro Mark Brandon a Dr Philip Sexton wedi treulio blynyddoedd yn gweithio mewn cefnforoedd ledled y byd, gan gynnwys yr Antarctica, yr Iwerydd a’r Arctig. Gan ddefnyddio darganfyddiadau ym maes gwyddor y môr a thechnolegau blaengar, mae’r gyfres saith-rhan nodweddiadol hon yn cyflwyno storïau symbylol cefnforoedd anhygoel ein Daear i wylwyr.

Gyda’i gilydd, bydd yr Athro Mark Brandon a Dr Philip Sexton yn siarad am wyddorau ein cefnforoedd, eu profiad o’r broses gynhyrchu, a sut roedd gwyddoniaeth a darganfyddiadau yn sbarduno’r gyfres hon sydd wedi ennill gwobrau.

Bydd y drysau’n agor am 6pm, a’r ddarlith yn dechrau am 6:30pm. Gwnewch yn siŵr eich bod yn eistedd erbyn 6:25pm.

Dolen at neilltuo lle yn y digwyddiad