Tiwtora Personol

Google Classroom

RHOI GWYBOD AM ABSENOLDEB

Diogelu & PREVENT

DiogeluPREVENT

Careers Wales Live Chat

 

Chat Now

Beth sy’n Digwydd?

 

Darganfod Rhagor

Dweud eich Dweud

Nodwch eich awgrymiad yma!

Croeso i Goleg Cambria

Newyddion Diweddaraf

Ara Deg 19

Bydd Gruff Rhys, cyfansoddwr, awdur a prif leisydd Super Furry Animals yn dod a chymysgedd talentog o fri o artistiaid i'w dref gartrefol o...

Fideo Her Ffitrwydd a Lles

https://www.youtube.com/watch?v=8M5KeZEuLrQ&feature=youtu.be

Siop Swyddi

Mae’r Siop Swyddi y tu ôl i Costa yng Nglannau Dyfrdwy rŵan ar agor bob dydd o’r wythnos. Amserau agor:Dydd Llun – Dydd Iau 8.30am –...

Mae angen myfyrwyr ar gyfer cystadleuaeth awyr agored

13 – 15 Mai, yn Eryri. Clogfeinio, beicio, rhedeg, nofio a dringo. Ydych chi'n barod am her? Mae hyn yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr a bydd y coleg...

Rwy’n athro gadewch i mi fynd!

Y tiwtoriaid / rheolwyr a fydd yn cymryd rhan eleni yn dwi'n athro, gadewch i mi fynd yw Paula Wood a Sally Jones (ymdrech ar y cyd), Tom Brook - Y...

Hwb Menter Wrecsam

Os ydych chi eisiau dechrau eich busnes eich hun, mae sesiwn am ddenu cwsmeriaid a gwerthu yn cael ei chynnal yn Hwb Menter Wrecsam ddydd Gwener 12...

Gwerthu Bocs Blodau drwy Ocsiwn

Mae ein myfyrwyr Gwaith Saer ac Asiedydd yng Nglannau Dyfrdwy wedi gwneud bocs blodau maent eisiau ei arwerthu i godi arian ar gyfer Calon. Mae’r...

Siop Swyddi

 

Darganfod Rhagor

Dolenni Ychwanegol

Cyfryngau Cymdeithasol