Tiwtora Personol

Google Classroom

RHOI GWYBOD AM ABSENOLDEB

Diogelu & PREVENT

DiogeluPREVENT

Desgiau Cymorth

ITEstates

Careers Wales Live Chat

 

Chat Now

Beth sy’n Digwydd?

 

Darganfod Rhagor

Dweud eich Dweud

Nodwch eich awgrymiad yma!

Croeso i Goleg Cambria

Newyddion Diweddaraf

Rhowch waed y Nadolig hwn

Mae Rhoi Gwaed Yn achub bywydau Byddwch yn arwr i rhywun y Nadolig yma https://wbs.wales/ColegCambriaChristmas

Siop Swyddi yn Iâl

Bydd y Siop Swyddi yn y Parth Dysgu yn Iâl ddydd Iau 5 Rhagfyr.Bydd y Mentor Cyflogadwyedd, Susan Whitley-Roberts, ar gael am sesiynau galw heibio...

Ara Deg 19

Bydd Gruff Rhys, cyfansoddwr, awdur a prif leisydd Super Furry Animals yn dod a chymysgedd talentog o fri o artistiaid i'w dref gartrefol o Fethesda...

Fideo Her Ffitrwydd a Lles

https://www.youtube.com/watch?v=8M5KeZEuLrQ&feature=youtu.be

Siop Swyddi

 

Darganfod Rhagor

Dolenni Ychwanegol

Cyfryngau Cymdeithasol