Croeso i Borth Dysgu FE Coleg Cambria

 

 

Dyma’r lle i fyfyrwyr gael adnoddau dysgu, gwybodaeth a chymorth.

 

 

Y DYSGWR HYDERUS

Y DYSGWR HYDERUS

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i’ch galluogi i gynyddu’ch hyder wrth i chi gymryd y cam nesaf i addysg israddedig

Tiwtora Personol

Google Classroom

RHOI GWYBOD AM ABSENOLDEB

Diogelu & PREVENT

DiogeluPREVENT

Desgiau Cymorth

ITEstates

Careers Wales Live Chat

 

Chat Now

Beth sy’n Digwydd?

 

Darganfod Rhagor

Dweud eich Dweud

Nodwch eich awgrymiad yma!

Croeso i Goleg Cambria

Newyddion Diweddaraf

Siop Swyddi

 

Darganfod Rhagor

Dolenni Ychwanegol

Cyfryngau Cymdeithasol