Tiwtora Personol

Google Classroom

RHOI GWYBOD AM ABSENOLDEB

Careers Wales Live Chat

 

Chat Now

Beth sy’n Digwydd?

 

Darganfod Rhagor

Dweud eich Dweud

Nodwch eich awgrymiad yma!

Croeso i Goleg Cambria

Newyddion Diweddaraf

Chwaraeon Amrywiol AB Pem-bre 2019

Oes gennych chi fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn cystadlu mewn digwyddiadau beicio / rhedeg / duathlon? Yna, nodwch y digwyddiad chwaraeon amrywiol...

Heini Cambria

Os ydych chi’n ansicr ynghylch yr hyn gall Active Cambria ei gynnig i chi a’ch myfyrwyr, cliciwch yma. Gallwch hefyd ddilyn cymuned google Cambria...

Gostyngiad i Fyfyrwyr yn Y Celstryn

Peidiwch ag anghofio fod gostyngiad Fyfyrwyr ar gael i chi yn ein bwyty. 3 chwrs am £6.50 yn unig.

Diwrnod Senedd y Myfyrwyr

Gwahoddir cynrychiolwyr myfyrwyr o bob safle i ddod i safle Glannau Dyfrdwy 14 Chwefror ar gyfer Diwrnod Senedd y Myfyrwyr. Bydd bws yn teithio o...

Siop Swyddi

 

Darganfod Rhagor

Dolenni Ychwanegol

Cyfryngau Cymdeithasol