Tiwtora Personol

Google Classroom

RHOI GWYBOD AM ABSENOLDEB

Careers Wales Live Chat

 

Chat Now

Beth sy’n Digwydd?

 

Darganfod Rhagor

Dweud eich Dweud

Nodwch eich awgrymiad yma!

Croeso i Goleg Cambria

Newyddion Diweddaraf

Ffair Nadolig Dan Do

Byddwn yn cynnal Marchnad Nadolig dan do yng Nghanolfan Adnoddau Dysgu, Iâl (LL12 7AB) ddydd Mercher 12 Rhagfyr: 10.30 - 13.30 Bydd nifer o wahanol...

Noson gwobrau Dug Caeredin

Fe gawson ni amser gwych yn noson gwobrau Dug Caeredin neithiwr! Llongyfarchiadau i’r holl fyfyrwyr a gafodd eu tystysgrifau Cafodd Alan Lowry,...

Siop Swyddi

 

Darganfod Rhagor

Dolenni Ychwanegol

Cyfryngau Cymdeithasol