Ydych chi'n poeni nad ydi coleg yn addas i chi?

 

 

I gael cyngor, galwch heibio Gwasanaethau Myfyrwyr heddiw

 

 

 

 

 

 

Tiwtora personol

Darganfod rhagor

Google Classroom

Darganfod rhagor

Rhoi gwybod am fy absenoldeb

Darganfod rhagor

Sgwrs Fyw â Gyrfa Cymru

Sgwrsio Rŵan

Beth sy'n digwydd?

Darganfod rhagor

Cynllun Awgrymiadau Llais y Myfyrwyr

Gwnewch eich awgrym yma!

Croeso i Goleg Cambria

Newyddion Ddiweddaraf 

Bŵtcamp i Fusnes

Darganfod...
Find Out More

Hafod Pob Lwc

Pob lwc i staff a myfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo bwyty Hafod sy’n cymryd rhan yn nhrydedd flwyddyn her fwyd flynyddol Wrecsam, Sir y Fflint a Sir...
Find Out More

Canlyniadau WorldSkills

WYTHNOS DIWETHAF ROEDD STAFF A MYFYRWYR YN BRYSUR YN CYSTADLU YNG NGHYSTADLAETHAU WORLDSKILLS, DYMA’R CANLYNIADAU: Daeth Kashia Madley yn 2il yn...
Find Out More

Sesiynau Cambria Heini

...
Find Out More

CYMORTH ARIANNOL SYDD AR GAEL I FYFYRWYR (EFALLAI BYDD AMODAU)

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) Mae’r Lwfans yma ar gael i bobl ifanc 16 – 18 oed sy’n byw yng Nghymru os yw incwm eu haelwyd yn is na £20,817 (neu...
Find Out More

Her Menter Tîm 2017 -2018

Ydych chi'n teimlo'n fentrus? Eisiau cyfle i gynrychioli Coleg Cambria mewn cystadlaethau cenedlaethol?   Mae eich taith yn dechrau...
Find Out More

Duke of Edinburgh

Os wnaethoch chi fynegi diddordeb yng Ngwobr Dug Caeredin yn ystod eich cyfnod sefydlu PT, dylech fod wedi derbyn ffurflen gais yn eich cyfrif...
Find Out More

Wisepay: Mae ein coleg rŵan yn derbyn Taliadau Ar-lein

Find Out More

Siop Swyddi

Darganfod rhagor