Tiwtora personol

Darganfod rhagor

Google Classroom

Darganfod rhagor

Rhoi gwybod am fy absenoldeb

Darganfod rhagor

Sgwrs Fyw â Gyrfa Cymru

Sgwrsio Rŵan

Beth sy'n digwydd?

Darganfod rhagor

Cynllun Awgrymiadau Llais y Myfyrwyr

Gwnewch eich awgrym yma!

Croeso i Goleg Cambria

Newyddion Ddiweddaraf 

Rwy’n diwtor, gadewch i mi fynd

Pleidleisiwch dros yr unigolyn yr hoffech chi wneud yr her. Bydd rhaid i'r sawl fydd yn cael y swm uchaf o arian wneud yr her. Yr her gyntaf yw'r...
Find Out More

Ydych chi’n 19 mlwydd oed neu’n hyn?

...
Find Out More

A ydych yn 16-18 oed?

...
Find Out More

Helpu’r Digartref

...
Find Out More

HER SPORT RELIEF A NSPCC COLEG CAMBRIA

...
Find Out More

Llwyddiant Coginio i Jolanta

Enillodd Jolanta, myfyrwraig Lletygarwch ac Arlwyo, wobr aur a gwobr y gorau yn y dosbarth yng Nghystadleuaeth Sgiliau Celfyddydau Coginio rownd...
Find Out More

Holiadur Dysgu AB

Cliciwch yma i gael gafael ar Holiadur Dysgwyr...
Find Out More

Bŵtcamp i Fusnes

Darganfod...
Find Out More

Hafod Pob Lwc

Pob lwc i staff a myfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo bwyty Hafod sy’n cymryd rhan yn nhrydedd flwyddyn her fwyd flynyddol Wrecsam, Sir y Fflint a Sir...
Find Out More

Canlyniadau WorldSkills

WYTHNOS DIWETHAF ROEDD STAFF A MYFYRWYR YN BRYSUR YN CYSTADLU YNG NGHYSTADLAETHAU WORLDSKILLS, DYMA’R CANLYNIADAU: Daeth Kashia Madley yn 2il yn...
Find Out More

Siop Swyddi

Darganfod rhagor

Dolenni ychwanegol

Dolenni cymdeithasol