Tiwtora personol

Darganfod rhagor

Google Classroom

Darganfod rhagor

Rhoi gwybod am fy absenoldeb

Darganfod rhagor

Sgwrs Fyw â Gyrfa Cymru

Sgwrsio Rŵan

Beth sy'n digwydd?

Darganfod rhagor

Cynllun Awgrymiadau Llais y Myfyrwyr

Gwnewch eich awgrym yma!

Croeso i Goleg Cambria

Newyddion Ddiweddaraf 

Treialon A Sesiynau Blasu Timau Chwaraeon Elît 2018/2019

...
Find Out More

Hoci

...
Find Out More

Tenis

...
Find Out More

Ydych chi’n ystyried rhedeg eich busnes eich hun?

Ydych chi'n ystyried rhedeg eich busnes eich hun? Ydych chi'n ei chael hi'n anodd gwybod ble i ddechrau? Ydy hyn yn codi ofn arnoch chi? Mae help ar...
Find Out More

Rwy’n diwtor, gadewch i mi fynd

Pleidleisiwch dros yr unigolyn yr hoffech chi wneud yr her. Bydd rhaid i'r sawl fydd yn cael y swm uchaf o arian wneud yr her. Yr her gyntaf yw'r...
Find Out More

Ydych chi’n 19 mlwydd oed neu’n hyn?

...
Find Out More

A ydych yn 16-18 oed?

...
Find Out More

Helpu’r Digartref

...
Find Out More

HER SPORT RELIEF A NSPCC COLEG CAMBRIA

...
Find Out More

Llwyddiant Coginio i Jolanta

Enillodd Jolanta, myfyrwraig Lletygarwch ac Arlwyo, wobr aur a gwobr y gorau yn y dosbarth yng Nghystadleuaeth Sgiliau Celfyddydau Coginio rownd...
Find Out More

Siop Swyddi

Darganfod rhagor